Start
Accommodatie
Hydro Palace
Historiek
Clubbestuur
Tornooi Reglementen
Tornooi
Competities
Ploegencompetities
Opmerkelijke prestaties
Foto's
Links

De OOSTENDSE B.A. werd opgericht in 1972 nadat een aantal spelers van de toenmalige club K.A. CENTRAL OOSTENDE het tijd vonden om op eigen biljartbenen te gaan staan.

De wieg van de OOSTENDSE B.A. werd neergezet in de toen alom gekende "Prins Boudewijn" - St Sebastiaansstraat 22 in OOSTENDE.

Drijvende krachten achter deze nieuwe vereniging waren de toendertijd :

Voorzitter Pierre Maldeghem
Secretaris Daniel Fontaine
Schatbewaarder Walter Quintens
Sportbestuurder Daniel Quintens

 en verder geruggensteund door Oscar Goethals, Achiel De Grieck en Quartier Roland.

Na een korte aanloopperiode werd dan ook overgegaan tot aansluiting bij de Koninklijke Belgische Biljart Bond (KBBB).
De OOSTENDSE B.A. genoot dan ook al gauw enig aanzien binnen het biljartwereldje.
Meerdere grote evenementen werden georganiseerd.

De club speelde het zelfs klaar om de toen nog relatief jonge Ludo Dielis samen met een schare Japanse topspelers, waaronder Komori, naar de Prins Boudewijn te brengen.

De OOSTENDSE B.A. beschikte toendertijd over niet minder dan zes biljarts:

- 02 matchbiljarts

- 02 biljarts formaat 2.30 m

- 02 biljarts formaat 2.10 m

Vanaf april 1979 tot september 1992 en met een  nieuwe Voorzitter, Daniel Fontaine, aan het roer, had de OOSTENDSE B.A. zijn vaste stek gevonden in de Taverne "De Drie Sleutels" (hoek Jozef II straat - Christinastraat). De club beschikte dan evenwel nog enkel over twee matchbiljarts.

Enkele gereputeerde namen binnen de Oostendse biljartwereld, waaronder Redgy Simons, Gustaaf Van Damme, Urbain Qvick, zorgden voor de nodige naambekendheid over gans Vlaanderen en daarbuiten.

Over enige biljartkennis beschikkend, moeten tornooiorganisaties als de Wisselbekers "Taverne James" - "Zakenkantoor Compernolle" - "De Drie Sleutels" U zeker niet onbekend in de oren klinken.
Ontelbare spelers, uit de Beide Vlaanderen, Antwerpen en Brabant kwamen maar al te graag naar de OOSTENDSE B.A. om er als deelnemer aan de tornooien elkaar en de Oostendse spelers te bekampen.

Ook voor de O.B.A. bleef niet alles bij rozegeur en maneschijn. Een aantal problemen leidden ertoe dat het toenmalige Bestuur zijn ontslag indiende.
Storm voer over de OOSTENDSE B.A. Een nieuwe kapitein, in de persoon van Gerard BORREY, nam het roer in handen. Samen met een verjongd Bestuur werd hard aan de heropbouw van de O.B.A. gewerkt en .........met succes.

Vanaf oktober 1992 keerde de O.B.A. terug naar de St Sebastiaansstraat. Van de oorspronkelijke "Prins Boudewijn" bleef behalve de muren niet veel meer over.

De "Jeffra" van toen werd omgevormd tot "Taverne Marian's"
De biljartzaal werd heringericht en de O.B.A. kon terug over vier biljarts beschikken.

Met op heden een zestigtal leden, waarvan er een veertigtal onder licentie bij de KBBB spelen, behoort de O.B.A. tot de grootste clubs van het Gewest Beide Vlaanderen.

Rond de eeuwwisseling diende, wegens gezondheidsredenen, Gerard BORREY, plots ontslag te nemen.
Hij bleef als Ere-Voorzitter echter nauwgezet het reilen en zeilen van de O.B.A. volgen.
Ere Voorzitter, Gerard BORREY, overleed echter op 13 februari 2001.

Penningmeester Joel VANDENBROUCKE neemt voortaan het Voorzitterschap waar.
Als penningmeester werd hij opgevolgd door Fernand WALLENBOURG.

Penningmeester Fernand WALLENBOURG overleed,na een fatale ziekte,op 13 juli 2009.

Voor de start van het sportjaar 2009 - 2010 moest de O.B.A. dan in allerijl op zoek naar een nieuwe lokatie.
Na enig zoekwerk werd een geschikte lokatie gevonden te :

OOSTENDE (Mariakerke) Zeedijk 250 - Taverne HYDRO PALACE.

Dankzij de medewerking van een aantal leden kon de ons ter beschikking gestelde ruimte omgetoverd worden tot een prachtige biljartzaal. Naast onze twee MB en KB kunnen wij voortaan ook beschikken over een derde KB - 2.30 m en voor de liefhebbers zelfs over een 'pool-tafel'.

Op 24 februari 2013 overleed,op bijna 83-jarige leeftijd,de DE GRIECK,Achiel.
Achiel was één der stichtende leden van de OOSTENDSE B.A....toendertijd OBA - Prins Boudewijn.Hij was talloze jaren ene actief bestuurslid en tevens in gerenomeerd kaderspeler.Enkele jaren gelden nam hij een jeugdige speler,Gilliaert,Sven,onder zijn vleugels en bracht deze niet enkel de basisregels van het biljarten bij...doch door zijn toedoen bereikte deze jeugdige speler al vlug een niveau in het Vrijs - Kaderspel waar velen nog mogen naar opkijken.
Met Achiel verliest de OBA,na Ere Voorzitter ,Borrey,G en Penningmeester,Wallenbourg,F een "monument'

 

Het huidige bestuur wordt waargenomen door:

Voorzitter Joel VANDENBROUCKE
Ondervoorzitter Rik HELSMOORTEL
Secretaris Walter VAN WESEMAEL
Sportbestuurder Walter VAN WESEMAEL
Penningmeester Herbert PLOVIE
Bestuursleden Eddy CAPPELLE
Henri ZONNEKEIN
Danny BRISSINCK